Tjaden B.V.


   

Markten en activiteiten

Tjaden is een gespecialiseerde, in binnen- en buitenland opererende aannemer op het gebied van bronbemaling, boringen, grondwatersystemen en waterbehandelingstechniek. Het fundament is gelegd in 1895 in de vorm van Grondboorbedrijf Tjaden B.V.

Vanuit onze vestigingen in Heerjansdam, Veendam en Terneuzen zijn we actief op de volgende markten.
  • Bouwwerken
  • Infrastructuur van ondergrondse leidingen en kabels
  • Energieopslag in de bodem (WKO)
  • Waterproductieprojecten

In deze markten bieden wij onze klanten de volgende activiteiten.

  • Bronbemaling
  • Verticale boringen
  • Warmte-koude opslagssystemen (open WKO-systemen)
  • Verticale bodemwisselaars (Bodemlussen)
  • Waterbehandeling
  • Geohydrologisch advies